Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej       

astrologia

twój prawdziwy znak zodiaku

zgodność małżeńska

porady astrologiczne

kamienie astrologicznie dopasowane

yantry

kamienie astrologicznie

 
 
 
 
 
 
 
regulamin strony
 
 
Remedia
 
 
materialy inne
 
kontakt
ciasteczka
 
 
   Autor: Admin
dodał: admin    opublikowano: 2018-05-16    przeczytano: 13809
kategoria: Remedia
 
Powrót >>>     
 
Sri Shanishchara-krita Sri Narasimha Stuti
 Wszyscy boją się złowrogiej planety Sani (Saturn), ponieważ generalnie kojarzony jest z ogromnym smutkiem i cierpieniem. Jednak Shanideva sam wymyślił sposób rozwiązania tego problemu poprzez uzyskanie błogosławieństw Pana Nrsimhy.

Shani zawarł umowę z Panem, polegającą na tym, że on nigdy nie będzie sprawiał kłopotów tym, którzy recytują jego Nrisimha stuti kiedy są w obliczu problemów związanych z dvadaśa-a?stama-pa?cama (sytuacja gdzie Sani-Kata trwa przez 7 i 1/2 narodzin)

Jeśli ktoś recytuje z oddaniem Sri Nrisimha stuti Shani, zwłaszcza w Sanivära (soboty) a także kiedy Shani przychodzi do 5, 8 lub 12 domu w Janma Rasi lub 10 w AL, osoba taka zadowoli Pana, który jest Duszą Najwyższą Shanaishchary a wtedy Pan usunie wszystkie przeszkody i cierpienia i pobłogosławi Jego wielbiciela.


 


sulabho bhakti yuktänäma durdarso dusta cetasäm |

ananya gatikänäm ca prabhu bhaktaika-vatsalah

Sanaishcara tatra nrsimha-deva cakärämala-citta-vrtih |

pranamya sastangam asesa-loka kirita niräjita päda-padmam || 1 |

 

Pan Nrsimhadeva jest łatwo dostępny dla wielbicieli i karze tych, którzy są złośliwi. On jest zbawicielem dla tych, którzy są bezradni, którzy szukają w Nim schronienia. Kiedy półbogowie niezliczonych planetach pokłony Jego lotosowym stopom, lśniące klejnoty z ich koron odbijają się w paznokciach u stóp, które dają wrażenie jakby lampy są kołysały się przed nimi. Sanideva upadł na twarz do Jego lotosowych stóp, i modlił się (w sądzie Brahmy).

 

Sri Sanir-uväca -

yat päda-pankaja-raja paramädharena

samsevitam sakala kalmashs räsi-näsam |

kalyäna kärakam asesanijänugänam |

sa tvam nrsimha mayi dehi krpä-valokam || 2 ||

 

Sri Sani powiedział -

Dzięki łasce pyłu z Twych lotosowych stóp, który niszczą wiele grzechów, obdarz nieskończoną pomyślnością Twojego wielbiciela, który zawsze wielbi Twoje lotosowe stopy z oddaniem. Panie Nrsimhadevo, proszę, obdarz mnie Swoim miłosiernym spojrzeniem.

 

sarvatra cancalatayä sthitayäpi laksmyäh |

brahmädi-vandya-padayä stirayänya sevi ||

pädäravinda-yugalam paramä-dharena |

sa tvam nrsimha mayi dehi krpä valokam || 3 ||

 

Twoje lotosowe stopy czczone są przez boginię Lakszmi, mimo że jest ona niestała z natury (Chanchala [oznacza że Ona, lub bogactwo, łatwo przenosi się z jednego miejsca do drugiego, choć jest Ona wciąż stała w Jej oddaniu dla Pana]) oraz przez Pana Brahmę i Pana Śivę, których stopy są godne czci z oddaniem. O Panie Nrsimhadevo, proszę, obdarz mnie Swoim miłosiernym spojrzeniem.

 

yad rüpam ägama-Sirah pratipädhyamädhya |

ädhyätmikädi paritäpa haram vicintyam ||

yogésvarair apathagäkhila dosa sanghaih

sa tvam nrsimha mayi dehi krpä-valokam || 4 ||

 

Poprzez kontemplację lub medytację Twojego pojawienia się, co jest obszernie eksponowane w Vedach, najlepsi ze świętych są wyzwoleni z trojakich nieszczęść i wszystkich nieszczęść. O Panie Nrsimhadevo, proszę, obdarz mnie Swoim miłosiernym spojrzeniem.

 

prahläda bhakta vacasä harir äviräsa

stambhe hiraëyakasipum ya udhärabhävah ||

urvau nidhäya udharam nakhärai dadhära |

sa tvam nrsimha mayi dehi krpä-valokam || 5 ||

 

Przez słowo Swego bhakty o imieniu Prahlada, Pan Hari, który jest hojny i łaskawy, pojawił się z filaru i poprzez umieszczenie Hiranyakaśipu na Swoich kolanach rozdarł jego żołądek swoimi pazurami. O Panie Nrsimhadevo, proszę, obdarz mnie Swoim miłosiernym spojrzeniem.

 

I naija bhaktam analämbudhi bhüdharogra |

sringa-prapäta visa dhamti sarisupebhyah |

sarvätmakau parama-käruniko raraksa |

sa tvam nrsimha mayi dehi krpä-valokam || 6 ||

 

Ty ochroniłeś swojego wielbiciela Prahlada przed szalejącym ogniem, głębokim oceanem, przed upadkiem z wysokiego górskiego szczytu, trucizny, przed szalonym słoniem i przed kłami jadowitych węży. Jesteś wszechobecny i niezwykle hojny.  O Panie Nrsimhadevo, proszę, obdarz mnie Swoim miłosiernym spojrzeniem.

 

yannirvikära to-rüpa vicintanena |

yogisvarä visaya sägara vita rägäh ||

visrämtim äpura-vinäsa vatim paräkhyäm

sa tvam nrsimha mayi dehi krpä-valokam || 7 ||

 

Przez medytowanie o Nim, którego ogromna forma jest pozbawiona wszelkich niedoskonałości, najlepsi ze świętych osiągają wyzwolenie z oceanu materialnych przywiązań i uzyskują kompletne zbawienie. O Panie Nrsimhadevo, proszę, obdarz mnie Swoim miłosiernym spojrzeniem.

 

yad rüpam-ugra parimardana bhäva säli |

samcintanena sakalägha vinäsa käri |

bhüta jvara graha samudbhava bhiti näsam |

sa tvam nrsimha mayi dehi krpä-valokam || 8 ||

 

Przez medytację o Tym, którego forma jest przerażająca, wszelki spokój, szczęście i dobrobyt może być osiągnięte, wszystkie grzechy mogą być zniszczone, strach powstały od złych duchów, gorączki i niekorzystne pozycje planet mogą zostać usunięte. O Panie Nrsimhadevo, proszę, obdarz mnie Swoim miłosiernym spojrzeniem.

 

yasyottamam yasa umä-skate padma-janma |

sakrädi daivata sabhäsu samasta-gitam ||

saktaiva sarvasa-mala prasamaika daksam |

sa tvam nrsimha mayi dehi krpä-valokam || 9 ||

 

Twoja transcendentalna sława jest śpiewana chwalebnie we wszystkich boskich zgromadzeniach Pana Śiwy, Brahmy i Indry itd. a którego moc jest niezłomna w unicestwianiu wszelkich nieczystości, O Panie Nrsimhadevo, proszę, obdarz mnie swoim miłosiernym spojrzeniem.

 

evam śrutvä stutim devah

saninäm kalpitäma harih |

uväca brahma vrndasta

sanim tam bhakta-vatsalah || 10 ||

 

Słuchając szczerych modlitw skomponowanych przez Sanidevę na zgromadzeniu Pana Brahmy, Pan Hari, który zawsze okazuje współczucie Swym bhaktom, zwrócił się do Shanidevy w następujący sposób.

 

Sri nrsimha uväca -

prasannoham sane tubhyam |

varaya varaya |

yam vänchasi tameva tvam |

sarva-loka hitävaham || 11 ||

 

Śri Nrsimha powiedział: Sani, jestem zadowolony z twojego oddania. To, czego pragniesz, przyniesie światowi korzyści, poproś o tego rodzaju błogosławieństwo, a przyznam ci je.

 

Sri Sanir uväca -

nrsimha tvam mayi krpäm

kuru deva dayä-nidhe |

mad väsaras tava priti-

kara syat devatä-pate || 12 ||

mat krtam tvat param stotram

srnvanti ca patanti ca |

sarvän käman pürayetäs

tesäm tvam loka-bhävanah || 13 ||

 

Sri Sanideva odpowiedział: O Panie Nrsimhadevo, o rezerwuarze współczucia, proszę bądź miłosierny dla mnie. O Panie wszystkich bogów, spraw niech mój dzień tygodnia (sobota) będzie Twoim ulubionym dniem. O oczyszczająco siło wszystkich światów, bądź łaskaw spełniać pragnienia tych wszystkich, którzy słuchają lub czytają tę wielką modlitwę (do Ciebie) skomponowaną przeze mnie.

 

Sri nrsimha uväca -

tataivästu saneham vai

rakso-bhuvana samsthitah

bhakta kämän pürayisye

tvam mamaika vacah srinu ||

tvat kritam mat param stotram

yah patecchrinu yäccha yah |

dvädasastama janmastäd

bhayam mästu tasya vai || 14 ||

 

Śri Nrsimha powiedział: O Shani, niech tak będzie! Na mocy Mojej bycia uniwersalnym obrońcą (raksobhuvana) spełniam pragnienia wszystkich moich wielbicieli. Proszę, słuchajcie Moich słów - nie bójcie się dwunastej i ósmej pozycji urodzenia (i implikacji żadnych niekorzystnych pozycji urodzeniowych) i wynikających z tego kłopotów dla tych, którzy czytają lub słuchają tej modlitwy do Mnie skomponowanej przez was.

 

Sani naraharim powinien

tateti pratyuväca ha

tatah parama-samtusto

jayeti munayovadan || 15 ||

 

Wtedy Sanideva odpowiedział Panu Narahari, który postępował zgodnie z instrukcjami Pana. Wtedy radośni święci i mędrcy tam obecni (na zgromadzeniu Brahmy) odpowiedzieli okrzykami: "jaya, jaya!".

 

Sri krsna uväca -

itam sanaiscarasyäta nrsimha deva |

samvädam etat stavanam ca mänavah ||

srinoti yahu srävayate ca bhaktyä

sarvänyäbhistäni ca vindate dhruvam || 16 ||

 

Sri Kryszna powiedział Dharmaradży: Kto słucha lub recytuje tę rozmowę między Sanidevą i Panem Nrsimhadevą w formie tej modlitwy w oddaniu, z pewnością spełni wszystkie swoje pragnienia i zawsze będzie się radować.

 

iti Sri bhavisyottara puräne raksobhuvana mahätme sri

Sanaiscara krta Sri nrsimha stuti sampürnam

 

W ten sposób kończą się modlitwy ofiarowane przez wielką duszę Sani (z Bhavisyoattara Purany) do uniwersalnego obrońcy wszechświata Sri Nrisimhy.
Narasimha Stuti By Shani Dev:

https://www.youtube.com/watch?v=i5SLTC9BiZU 

https://www.youtube.com/watch?v=iF4nF3W97RA

 

 
Powrót >>>     
Udostępnij:
   
 
Czytaj także:
Środki terapeutyczne dla Wenus
Środki zaradcze na Saturna
O co chodzi w leczeniu kamieniami?
Środki zaradcze na Saturna
Środki terapeutyczne dla Wenus
 
 
 
Copyright © 2017. All Rights Reserved.  Created by Future Project